Hyppelns Samhällsförening, styrelse

Ordförande Arne Johansson
Kassör Eva Karlsson
Sekreterare Marie-Louise Ljung
Ledamot Inge Ljung
Ledamot Tommy Karlsson
Ledamot Marcel Larsson
Ledamot Fredrik Hansson