Vid ansökan om att byta båtplats så gäller strikt turordning och i vilken mån en lämplig plats finns att tillgå.

Vid byte är det viktigt att veta båtens typ och dimensioner så rätt plats kan väljas utifrån tillgängliga platser.