Här hittar ni all information vad gäller installation av fibernät på Hyppeln.

Arbete med att få ett fibernät på Hyppeln är på gång. Hyppelns Samhällsförening är de som håller i denna fråga mot Öckerö Nät. Öckerö Nät erbjuder och kommer att vara tjänsteleverandören för själva fibernätet på Hyppeln.

Samhällsföreningen hade ett möte med Öckerö Nät den 14/3 2018. Följande blev noterat:

Tidplan

Utskick till fastighetsägare Början av april 2018
Informationsträffar på Hyppeln (öppet hus i församlingshemmet) torsdag den 19 april kl 14.30 – 19.00 och lördag den 21 april KL 10.00-14.00
Sista anmälningsdag för att få fiber 4 maj 2018
Etablering på Hyppeln juni 2018
Driftklart (fungerande fiber in i fastigheten) senhösten 2018

Tidplanen kan påverkas av främst två faktorer:

– Om inte tillräckligt många anmäler sig stoppas projektet och kommunstyrelsen måste kontaktas för att äska mer pengar.

– Den andra faktorn är framdriften på Rörö. Om det blir förseningar där  riskerar det att spilla över på Hyppeln.

Kostnad

  • Vid anslutning den 4 maj  23900 kr per fastighet
  • Vid anslutning senare  34900 kr (eller mer) per fastighet.

Inga driftkostnader tillkommer för nätet, endast för de tjänster man väljer hos tjänsteleverantören. Vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster (bredband, telefon och TV) man vill ha väljer man själv. Nätet är ett öppet nät.

Leveransgränsen är inne i fastigheten. Det man själv behöver göra är att teckna avtal med tjänsteleverantör och skaffa en router.

Finansiering

Det finns en möjlighet att finansiera kostanden för anknytningen till fibernät via Wasa Credits. De har ett samarbete med Öckerö Nät där de erbjuder rentefri delbetalning i 24 månader.  Alla detaljer i erbjudandet kommer i ett eget utskick till fastighetsägare, som bör landa i brevlådorna runt 3-4 april. Du kan också ladda ner erbjudandet direkt här:

Finansiering erbjudande Fibernät Wasa Credits

Övrigt

Ytterligare information kommer vid utskick till fastighetsägare, informationsträffarna på Hyppeln, Hyppelns hemsida och Öckerö näts hemsida.

Mötesanteckningar:

2018-03-14 Möte Öckerö Nät – Installation av fibernät på Hyppeln