Hamnchefen Jan Borgman

Nya mål efter rekordsommaren

Sommaren 2022 blev ett stort lyft för Hyppelns gästhamn. Intäkterna ökade 25 procent jämfört med föregående år. Den högre servicegraden uppskattades och blev en snackis längs med hela bohuskusten. Nu tar hamnföreningens styrelse ut riktningen framåt.

Oktober håller på att gå över i disiga november när Janne Borgman summerar säsongen. Det är nästan vindstilla och Hamnföreningens styrelseordförande hade hellre varit ute och dragit hummertinor. Men han är nöjd ändå.

– Den här sommaren blev bra mycket bättre än förra året. Vi har fått så mycket positiva kommentarer om hur hamnen utvecklats, och hör att det pratas om Hyppeln på hela kusten. Det är fler och fler som upptäcker Hyppeln. Det är mycket uppmuntrande, säger Jan Borgman.

Betyder mycket

Fler gästbåtar, och båtar som ligger kvar längre, betyder mycket för hela Hyppeln. Ekonomiskt stärker det hamnföreningens möjligheter till fortsatt utveckling. Det ökar också underlaget för öns restaurang Stora Oset och för öns affär Hökeriet.

Samtidigt innebar nystarten av skärgårdskrogen, och Hökeriets utbud och generösa öppettider, mycket för hamnens attraktionskraft. De olika verksamheterna stärkte varandra. 

Hamnen

Kall start på säsongen

Sommaren startade lite skakigt med dåligt väder och en fördröjd invigning av nya restaurangen, där de  nya krögarna lade ner ett hästjobb på sin etablering.

– Krogen kom igång lite sent, och stängde för säsongen lite för tidigt. Vi hoppas att det ska bli ännu bättre till nästa år. Affären och krogen är hörnpelare som måste fungera.

– I juli och augusti ökade besöken kraftigt. Utom för husbilar, där vi gjorde ett aktivt val att begränsa antalet platser för att få mer ordning och reda på hamnplanen. Vi bestämde oss för att i första hand vara en båthamn, inte en camping.

Mottagandet avgörande

En bilfri och uppstädad hamnplan betydde mycket. Men det är en kraftigt ökad servicegrad som bedöms vara den främsta orsaken till lyftet.

– Vi har varit väldigt närvarande nere i hamnen och med möjlighet för gästerna att nå vakthavande hamnkapten dygnet runt alla veckans dagar.

– Det var något som uppskattades. Det betyder mycket att en person möter upp, som kan hjälpa till och svara på frågor, när man kommer till en ny hamn. Det är väldigt mycket folk ute som inte är sjövana. De behöver råd.

Dygnetrunt-servicen gjorde Hyppeln till en trygg hamn. Något liknande finns inte i andra hamnar i närområdet. Men det kostade på.

– Styrelsens ledamöter har turats om. Några la ett par tre sommarveckor var på att vara närvarande. Telefonen glödde. Jag fick samtal halv elva på kvällen för att någon ville basta. Vår tunna i hamnen måste vara kustens mest populära bastu, konstaterar Jan Borgman.

Dessutom sommarjobbade sex ungdomar som hamnvärdar med att hålla snyggt i hamnen och hjälpa till i mottagandet av gäster.

– Alla fick utbildning i hjärt- och lungräddning innan säsongen startade.

Närmast på agendan står att omvandla två lokaler i den gamla skolbyggnaden till hyresbostad. I byggnaden finns affären Hökeriet. Men den tidigare läkarstationen och frisörsalongen Måzart står tomma.

– Det behövs fler bostäder på Hyppeln, men detta är också ett sätt att få bättre ekonomi i fastigheten och ett steg för att höja värdet på hamnens tillgångar och mark. Vi kommer att låta göra en värdering av hela vår anläggning för att stärka vår finansiella position, säger Janne Borgman.

Stora investeringar

Hamnföreningen står inför flera stora investeringsbeslut och undersöker möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt som stärker såväl Hyppeln som Öckerö kommun och hela Göteborgs norra skärgård. Både för boende och som besöksdestination.

– Vi vill ordna med markbeläggningen på hamnplan och satsa på en utbyggd bastuanläggning med riktiga omklädningsrum. Men framförallt behöver vi investeringsmedel för att förbereda hamnen med infrastruktur när elektrifieringen nu även når fritidsbåtsektorn.

Alla gästhamnar brottas med samma fråga: Hur ska kapaciteten fixas för ökad elförbrukning. Det handlar om stora investeringar.

– Det är viktigt att vi gör rätt i den frågan, och att vi samverkar med övriga hamnar. Frågan kommer att finnas på agendan vid varje styrelsemöte framöver.

Alla får betala för el

Det finns också en akut el-fråga att hantera. När energipriserna rusar i höjden tvingas Hyppeln göra som många andra hamnar redan gjort. Elförbrukningen kommer inte längre ingå i gästhamnavgiften. Inga av hamnens eluttag kommer ha gratisström i fortsättningen. 

Elen ska istället betalas i en automat uppe vid affären. Förbrukningen mäts på varje uttag. Inköpet av teknisk utrustning med radiokommunikation mellan uttag och betalautomat är klubbat i styrelsen.

– Det gäller både hamnens medlemmar och alla båtgäster. Vi måste göra denna förändring när elpriset har blivit så svårt att förutse. Hamnens elavtal går ut i maj, och en prischock skulle kunna välta oss ekonomiskt, säger Jan Borgman.

Hamnen på vintern

Följ Hyppelns gästhamn på Facebook

Hamnens Facebooksida hittar du på den här länken.