Är du intresserad av att bli medlem i Hyppelns Fiskehamnsförening eller ansöka om båtplats så hittar du det här. Fyll i uppgifterna och sänd in så placeras du i kö.

Observera att båtplatser endast ges till ägare av fastighet på Hyppeln.

All drift av Hyppelns Fiskehamnsförening sker på idéell basis. Det är därför som vi kan hålla så låga avgifter. Det förväntas därför av dig som medlem att man ställer upp på minst en arbetsdag på våren och en på hösten. Man är givetvis välkommen att deltaga på alla arbetsdagar.

Medlemsavgift: 100 kr/år.

För båten, ange båttyp, Längd, Bredd, Djupgående, samt Vikt. Ange gärna om du önskar plats i Viga eller stora hamnen.