Är du intresserad av att bli medlem i Hyppelns Fiskehamnsförening eller ansöka om båtplats så hittar du det här. Fyll i uppgifterna och sänd in så placeras du i kö.

Observera att båtplatser endast ges till ägare av fastighet på Hyppeln.

All drift av Hyppelns Fiskehamnsförening sker på idéell basis. Det är därför som vi kan hålla så låga avgifter. Det förväntas därför av dig som medlem att man ställer upp på minst en arbetsdag på våren och en på hösten. Man är givetvis välkommen att deltaga på alla arbetsdagar.

Tänk på att anmäla till hamnkapten om du själv ska ut på semester med båten. Då kan vi erbjuda din plats som gästhamnsplats. På det sättet kan vi hålla nere hamnavgifterna för medlemmarna.

Ansökan om båtplats och medlemsskap:

Avgifter för medlemmar

Medlemsavgift 100 kr/år
Fast båtplats XX kr/år
Upplag XX kr/år
Användning av kran XX kr/gång
Spillolja XX kr
Fiskebåtplats XX kr/år

Bild: © Öckerö kommun