Projekt inför sommaren 2018

Årets projekter har varit följande:

  • Ny brygga i Viga med bommar för hamnföreningens medlemmar
  • Ny betalningsautomat för hamnavgift som placeras uppe vid affären
  • Grundet i Viga har blivit sprängt
  • Nytt hopptorn vid Evas brygga – 4 meter högt

Projekt inför sommaren 2017

Behovet av båtplatser har ökat de sista åren. Detta beror primärt på de nya bostäderna på Kvibackevägen. För att möta efterfrågan så planeras att förstärka och återanvända de södra järnvägsrälsarna i Viga och lägga på nya bryggplankor med bommar. Samtidigt flyttas flytbryggor från Viga och planen är att placera de norr om färjeläget.

Vidare görs en studie på möjligheten att spränga grundet i Viga samt att märka ut stenen i inloppet till Viga med enslinje.

Toalettbyggnaden är prioriterad att färdigställas med nytt enhetligt tak samt uppgraderad ventilation.

Under vintern har 10 nya parkeringsplatser blivit anlagda utanför Kvibackevägen som primärt avses för de nya bostäderna. Platsmarkeringar kommer att placeras ut för varje plats.

Bastu vid Evas brygga

Nytt för säsong 2016 är en efterlängtad bastu. Vi glädjer oss till att kunna erbjuda detta till alla Höpplare och våra båtgäster i hamnen. Bastun blir placerad vid Evas brygga där det finns sötvattendusch och hopptorn; en perfekt placering för att kunna springa ut och ta sig ett dopp när man behöver kyla ner sig lite. Se mer info om bokning och regler här.

Flytbrygga i ”Viga”

Vi utvidgar hamnen med flera småbåtsplatser i form av nya flytbryggor i den södra delen av Viga. Här kommer det finnas plats för de minsta båtarna så att vi kan frigöra för större båtar på de djupare platserna. Och så blir det ännu mer bryggplats för krabbfiske!

Toalettbyggnaden

Under hösten 2014 påbörjades renovering av toalettbyggnaden vid ”viga” som stod färdig till sommaren 2015. Äntligen kan vi erbjuda fräsha toaletter till våra gäster.

Flytbrygga i hamnbassängen

Inför säsong 2014 införskaffades en flytbrygga som sticker ut i hamnbassängen i östlig riktning. Längst ut finns en räddningsstege. Flytbryggan blev snabbt populär som gästplats.