Hyppeln 2012-10-20

1

All miljöfarlig verksamhet i hamnområdet som förorenar mark och vatten är förbjuden.

2

Alla tillbud som utsläpp i mark eller vatten eller om risk för detta föreligger skall omedelbart anmälas till hamnen.

3

Det är allas ansvar att vidtaga nödvändiga åtgärder så att risker för miljöpåverkan minimeras.
Exempel på en sådan åtgärd är att:

  • Täcka marken runt båten vid bottenslipning
  • Samla upp rester från arbetet i lämplig kärl för vidare deponi i miljöstationen
  • Hålla rent runt den egna båten

4 Tillsyn

Hyppelns Fiskehamnsförening ansvarar för den dagliga tillsynen i hamnen.

5 Toalettavfall

Pumpen är placerad på fiskekajen. Notera att man behöver suga lite vatten för att ”rensa” slangen innan man stänger av pumpen efter fullgjord tömning. Pumpen är försedd med vakumbrytare, vilket gör att den stoppar om lyfthöjden är blir för stor eller om man får stopp i systemet.

6 Spolplatta

Spolplattan är placerad vid båtkranen.

Det är inte tillåtet att spola av sin båt inom hamn området på annat ställe än på spolplattan. I samband med avspolningen så måste vatten och andra rester från tvätten omhändertas för rening/deponi.

Innan användande av spolplatta skall hamnen kontaktas (0727-186655 (säkrast mellan 16-21) ) för framtagande av utrustning som pumpar och förvaringskärl.

7 Miljöstation

Miljöstationen finns i den gamla traktorboden.

Om ni skall lämna avfall från era båtar så kontakta hamnen. Stationen tar emot alla miljöfarliga rester från arbete med båt såsom:

  • Batterier
  • Färgrester
  • Oljor
  • Oljefilter
  • Lösningsmedel
  • Förorenade trasor

Bild: © Isabel Bjurmalm