Hamnföreningens Styrelse för perioden oktober 2017 – juni 2018.

Ordförande Jan Borgman
Vice ordförande Jonas Holmström
Kassör Michael Strand
Sekreterare/IT Martin Bjurmalm
Hamnkapten Anders Alard
Ledamot Gustav Samuelsson
Ledamot Erik Hermansson
Ledamot Victor Carlsson Frönell
Styrelsesuppleant John Johannesson
Styrelsesuppleant Johnny Hermansson
Styrelsesuppleant Stefan Helgesson

Bild: © Isabel Bjurmalm