Hamnföreningens Styrelse för perioden juni 2017 – juni 2018.

Ordförande Jonas Holmström
Hamnkapten/Kassör Anders Alard
Sekreterare/IT Martin Bjurmalm
Ledamot Stefan Helgesson
Ledamot Gustav Samuelsson
Ledamot Victor Carlsson
Ledamot Erik Hermansson
Ledamot John Johannesson
Ledamot Michael Strand
Ledamot Jonny Hermansson
Styrelsesuppleant Jan Borgman

Bild: © Isabel Bjurmalm