Gästhamnsregler

1) Sopor skall läggas i containrar och sopställ vid servicehus eller på annan anvisad plats i gästhamnsområdet.

2) Avfall får inte spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i anvisade kärl.

3) Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras vid miljöstation.

4) Hundar skall hållas kopplade. Om hundar förorenar skall hundägaren omedelbart göra rent efter hunden.

5) Under tiden 17.00-10.00 nästkommande dag upptages gästhamnsavgift. Alla gästande båtar som under denna tid befinner sig inom gästhamnsområde är betalningsskyldiga. Detta gäller även vid kortare besök, som restaurangbesök, inköp etc.

5) Gästande båtar som ankrar inom gästhamnsområde skall erlägga full gästhamnsavgift.

6) Erläggande av fastställd avgift skall ske till hamnvärd vid bryggkanten eller på annan anvisad plats.

7) Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.

8) Erhållen billjet skall uppsättas på båten väl synlig från brygga.

9) Hyppelns gästhamn eller Hamnvärd ansvarar inte för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

10) Mellan kl 24.00 och 06.00 skall iakttagas sådan tystnad att övriga gästande i gästhamnen inte får sin nattsömn störd.

11) All eldning ska föregå på anvisade grillplatser i hamnområdet.

12) Båt/husbil/husvagn får inte lämnas permanent i hamnområdet. Undantag avtalas separat efter kontakt med hamnen.

13) Gemensamma utrymmen t ex toaletter och grillbod lämnas i vårdat skick.

14) Gästande båtar som ej efterlever dessa regler skall kunna avvisas från Hyppelns gästhamn.