Ny laståsna gör plats för barnen

Hamnföreningens nya inköp skapar möjligheter att göra Hyppeln ännu mer välkomnande för barnfamiljer sommartid. Med hamnens nya stabila båtupptagningsvagn minskar behovet av egna vagnar för Hyppelns många båtägare. På det viset frigörs attraktiva gräsytor i Viga.

– Målet är att inga vagnar ska stå på hamnens mark under sommarsäsongen. Det ökar trivseln både för bofasta och besökare på ön, säger Jan Borgman, ordförande i Hyppelns Fiskhamnsförening.

Fler gästplatser i stora hamnen

Med den nya flytbryggan i stora gästhamnen tar Hyppeln avstamp mot en ny spännande utveckling som besöksdestination. Bryggan höjer hamnens kapacitet i ett läge när vi ser en snabb ökning av intresset för att besöka Hyppeln. Bryggan kunde invigas lagom till sommarsäsongen 2020.

Hopptorn för de våghalsiga

  • Ny brygga i Viga med bommar för hamnföreningens medlemmar
  • Ny betalningsautomat för hamnavgift som placeras uppe vid affären
  • Grundet i Viga har blivit sprängt
  • Nytt hopptorn vid Evas brygga – 4 meter högt

Fler båtplatser

Hyppeln växer med nya bostäder, nya projekt, nya människor och fler båtar. Behovet av båtplatser har ökat. För att möta efterfrågan byggs ytterligare en brygga i den mindre hamnen ”Viga”. Samtidigt flyttas flytbryggor från Viga och planen är att placera de norr om färjeläget.

Vidare görs en studie på möjligheten att spränga grundet i Viga samt att märka ut stenen i inloppet till Viga med enslinje.

Toalettbyggnaden färdigställs med nytt enhetligt tak samt uppgraderad ventilation.

Under vintern har 10 nya parkeringsplatser blivit anlagda utanför Kvibackevägen som primärt avses för de nya bostäderna.

Bastu vid Evas brygga

Nytt för säsong 2016 är en efterlängtad bastu. Vi glädjer oss till att kunna erbjuda detta till alla Höpplare och våra båtgäster i hamnen. Bastun blir placerad vid Evas brygga där det finns sötvattendusch och hopptorn; en perfekt placering för att kunna springa ut och ta sig ett dopp när man behöver kyla ner sig lite. Se mer info om bokning och regler här.

Flytbrygga i ”Viga”

Vi utvidgar hamnen med flera småbåtsplatser i form av nya flytbryggor i den södra delen av Viga. Här kommer det finnas plats för de minsta båtarna så att vi kan frigöra för större båtar på de djupare platserna. Och så blir det ännu mer bryggplats för krabbfiske!

Fräscha toaletter för hamnens gäster

Under hösten 2014 påbörjades renovering av toalettbyggnaden vid ”viga” som stod färdig till sommaren 2015. Äntligen kan vi erbjuda fräsha toaletter till våra gäster.

Flytbrygga i hamnbassängen

Inför säsong 2014 införskaffades en flytbrygga som sticker ut i hamnbassängen i östlig riktning. Längst ut finns en räddningsstege. Flytbryggan blev snabbt populär som gästplats.