Fortet

Fortet på toppen

På öns högsta topp. Med 360 graders fri sikt över Göteborgs skärgård. Där ligger Försvarsmaktens gamla Mätstation 5 – i folkmun kallad Fortet. Efter nyöppningen 2022 har Hyppeln, Göteborgs skärgård och Bohuslän fått en ny turistattraktion. 

Är du och dina vänner intresserade av att ta del av historien om Försvarsmaktens Mätstation nr 5 på Hyppeln går det bra att kontakta Arne Johansson på 0722-42 49 89 eller Marcel Larsson på 0705-31 38 10.

Sommaren 2023 öppnas Fortet upp för allmänheten vid åtta tillfällen. Då blir det även guidade visningar. Du hittar information om visningstillfällen under Händer på Hyppeln.

Inne i den gamla bunkern har de och andra eldsjälar samlat ihop militärhistoriska föremål och teknik från de 60 år som ”Fortet” spelade en viktig roll i försvaret av den svenska västkusten. Och av Nordens största hamn.

Enkelt att ta sig upp

Utsikten från den nybyggda altanen är spektakulär. Det är en av kommunens högsta punkter. Från mätstationen är det fri sikt över Västerhavet. Härifrån ställdes siktet in för artilleriet på grannön Björkö. 

Dit upp är det numera enkelt att ta sig via den nyanlagda vägen till toppen av berget Storevale.

Vägen och det lilla militärmuseet är ett resultat av ett landsbygdsutvecklingsprojekt finansierat med EU-medel och många timmars frivilligt arbete på Hyppeln.

Här kan du läsa om bakgrunden.

Militär precisionsteknik

Bergrummen tömdes och plomberades med betong år 2000. Nu har plomberingen brutits. De fuktiga rummen har torkats ur, väggarna har målats, nya elinstallationer har gjorts och den gamla militära spaningsanläggningen har återfått en del av sin tidigare utrustning.

Det är militär teknik med hög precision – långt före digitaliseringens tidevarv.

En fantastisk utsiktsplats har skapats och svensk militärhistoria har gjorts tillgänglig för allmänheten.

Fortets utsiktsplats

Historien om Fortets roll under bland annat andra världskriget kan du läsa här.

Fortfarande viktig

Men den gamla bunkern på Hyppeln är viktig också för dagens militär. Det berättade överstelöjtnant Mats Afzelius från ledningen för Älvsborgs amfibieregemente när han deltog i återinvigningen sommaren 2022.

I filmen från invigningen 20 augusti 2022 möter du både honom och de militärer som var med på den tiden mätstationen var i drift.

– Den anläggning som vi inviger nu är en av ett fåtal på västkusten som har återställts, där vi kan gå in och titta på hur man arbetade med försvaret av den svenska kusten och Göteborgsområdet. Vi från Försvarsmakten kommer att komma hit med våra yngre befäl och känna och titta på det historiska arvet, och se vart vi ska gå vidare, säger Mats Afzelius.

Träaltanen vid Fortet blev till sommaren 2022 med hjälp av frivilliga krafter på ön. Här kan du läsa om hur snickaren Inge Ljung med flera byggde en av skärgårdens mest spektakulära utsiktsplatser.