Inge byggde Hyppelns nya attraktion

Sommaren 2022 hjälptes många frivilliga krafter åt att bygga den stora utsiktsaltanen vid Fortet på Hyppeln.

Inge bygger den stora utsiktsaltanen vid Fortet på Hyppeln.

I slutet på juli 2022, längst upp och längst ut på berget Storevale var Inge Ljung nästan klar med det imponerande bygget av skärgårdens kanske mest spektakulära utsiktsplats.

Inge är egentligen pensionerad som snickare, sedan en hel del år. Men nu byggde han på den stora träaltanen som en ideell arbetsinsats. Det gjordes inom ramen för EU-projektet för svensk landsbygdsutveckling, som Fortet på Hyppeln är en del av.

Och det är många som har hjälpt till med bygget på samma villkor. Precis som det ofta är på Hyppeln. Peter Andersson har bland annat hjälpt till med att lägga grunden tillsammans med Inge och var nu med och slutförde bygget. Frivilliga har ställt upp för att i flera omgångar frakta upp det tunga virket till öns högsta topp.

Fortet har redan blivit internationellt känt. Det har Inge märkt när han kämpat med de tunga stadiga golvplankorna och finsågat anslutningen mot den ojämna bergväggen.

– Det har kommit besökare hit upp från Tyskland och flera andra länder som frågar efter Fortet. Det verkar finnas ett stort intresse och informationen sprider sig, berättar han.

Arne och Marcel ordnar visningar

Fortet öppnas för grupper som är intresserade.

Kontakta Arne Johansson och Marcel Larsson på 0722-424989 eller 0705-313810