Läger och fest

Hyppelns IK spelar en stor roll i det levande skärgårdssamhället. Föreningens medlemmar är en stark drivkraft i öns utveckling och viktiga för det sociala livet.

Dessutom har HIK fina faciliteter för såväl träning, fester, barnkalas – och andra större sammankomster. De är tillgängliga för medlemmarna, men också för uthyrning.

Ett annat alternativ om du vill arrangera en fest är att abonnera restaurangen Stora Oset.

Bli medlem i HIK

Vill du bli medlem i Hyppelns Idrottsklubb?

Eskild medlem: 150 kronor per år. Familj: 300 kronor.

Betala till plusgirokonto: 56 89 13 – 8 Eller till Swishnummer: 0709 498795 (Katarina Olsson)

Midsommarfirande och mycket mer

Fotbollsplanen, klubbhuset med välutrustat restaurangkök, bastu och övernattningsmöjligheter används för gästande föreningars träningsläger, skolklasser på besök, konserter, fester, släktkalas och mycket annat.

HIK:s midsommarfirande på fotbollsplanen lockar varje år många besökare till Hyppeln.

Här hittar du info om årets midsommarfirande.

Men klubben ordnar också poängpromenader, kransbindning och uppskattade fester med musikunderhållning.