Mötesprotokoll

Här hittar du länkar till anteckningar och protokoll med anknytning till Hyppelns samhällsförenings verksamhet.

Protokoll från kommunens möten med Öråd och Samhällsföreningar.

Fyra gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden. Dessa leds av kommunchefen.  Nedan hittar du länka till kommunens protokoll från dessa möten.

Öckerö kommuns protokoll från Öråd

Anteckningar från Allmöten på Hyppeln

Möten där alla föreningar på ön är representerad, och där de presenterar senaste händelser i var sin förening.

Anteckningar från Samhällsföreningens möten