Skärgårdsnyheter

Hyppelns Ö-råd är medlem i intresseorganisationen Skärgårdarnas Riksförbund. Organisationen driver frågor om tillgänglighet och andra förutsättningar för en levande skärgård. Här hittar du organisationens nyhetsbrev.

Skärgårdsnyheter mars 2023

Ö-rådets styrelse

Ordförande: Marie-Louise Ljung, kassör: Eva Karlsson, sekreterare: Marcel Larsson, ledamöter: Arne Johansson, Inge Ljung, Tommy Karlsson, Fredrik Hansson.

Revisor: Frida Johansson.

Kontakt: hyppeln.samhallsforening@gmail.com

Bilden är från Fortets invigning i augusti 2022