Varje hus rymmer många historier

Vissa hus har kvar sina eternitfasader. Andra har fått nya kläder. Några är nybyggda. Men nästan alla har historier att berätta. Om människor och om gångna tider. Här kan du läsa om några av öns byggnader som haft olika användningsområden genom åren, men alla har gemensamt att det är ställen där människor har samlats i generationer.

Lokalen

Det hade funnits välbesökta dansbanor på flertalet ställen på ön, byggda av ungdomarna själva. Dessa kunde bara nyttjas på sommaren. Då kom iden upp om att bygga en lokal.

Ett tiotal pojkar bestämde sig för att satsa egna pengar, 10 kronor för de äldre och 5 kronor för de yngre per vecka. Det gick bra och alla betalade varje vecka.

När beloppet närmade sig vad bygget skulle kosta, bidrog de allra äldsta, som inte varit med och betalat tidigare, med 100 kronor var. Flickorna ordnade finansiering via symöten där alstren senare lottades ut.

1941 startade bygget. Material köptes in och en snickare anlitades. Alla som kunde, hjälpte gladeligen till med bygget. Lokalen stod färdigt i januari 1942.

Revysällskapet

Revysällskapet ”Rohdes” med 6 personer anlitades till invigningen. De uppträdde gratis för den goda sakens skull. Det blev en lyckad kväll med besökare från flera öar och lokalen var fullsatt. Detta gav ytterligare bidrag till kassan. Kostnaden för bygget var 5 500 kronor.

HIK, Hyppelns Idrottsklubb, som bildats 1941 fick nu en bra klubblokal. Kamin installerades så att lokalen kunde användas året runt. Det var ofta dans, ibland tre gånger per vecka.

Förutom inhyrda artister anordnades kabaréer och revyer med egna förmågor. Det visade sig att de egna förmågorna var de som var mest uppskattade. Programmen bestod av egna visor och sketcher som varvades med mer kända visor. Dessa tillställningar var mycket välbesökta och det var alltid fullsatt. Efter uppträdandet var det dans.

En gång kunde det slutat väldigt illa. Många befann sig på scenen framför ett fönster med trälucka då en väldig knall hördes. Alla tog skydd. Plötsligt kom en knytnävsstor järnklump farande igenom träluckan och fönstret. En mina hade sprängts mot klipporna och delar slungats över hela ön. Om någon hade varit kvar på scenen hade en allvarlig olycka hänt.

Lucia och midsommar

Luciafirande anordnades varje år. Alla ungdomar deltog. På midsommar anordnades dans i lokalen på kvällen medan majstången restes på annat håll på ön. Sedan en bit in på 2000-talet anordnar HIK midsommar med ett välbesökt och uppskattat midsommarfirande med majstång på fotbollsplanen i anslutning till lokalen.

Idag drivs lokalen genom HIK. Där finns kök med restaurangkapacitet och HIK anordnar olika evenemang och konserter. Lokalen kan även hyras av privatpersoner för fester.

HIK hyr ut lokalen till lägerskolor då deltagarna använder den som sovsal.

I anslutning till själva lokalen finns omklädningsrum, bastuanläggning och badtunna. Bastuanläggningen används flera gånger per vecka av medlemmar i bastuföreningen.

Församlingshemmet

Den 27 juli 1952 hölls ett konstituerande sammanträde med intresserade för uppförande av församlingshem på Hyppeln. Kyrkoherde Arvid Hellström var den som öppnade mötet dit ca 60 stycken av Hyppelns invånare mött upp. Församlingshemmet skulle användas till kyrkligt arbete, fiskarnas yrkesorganisation och för övriga lokala behov. På mötet beslutades föreningens stadgar som bestod av sammanlagt 7 punkter. Medlemsavgiften bestämdes till minimum 5 kronor per år. Mötet avslutades med att man sjöng psalm 600: 5-7.

Tomten hade skänkts för ändamålet av några Hyppelnbor. Ordföranden, pastoratets kyrkoherde Arvid Hellström, hade köpt in en militärbarack som efter om- och tillbyggnad skulle bli det nya församlingshemmet. Byggnadsingenjör Olof Gegen, Göteborg fick i uppdrag att göra ritningar. För genomförandet av bygget stod byggmästare Gillis Andersson, Knippla. Ansvarig för elinstallationer var Algot Samuelsson, Öckerö, och för måleriarbetet John Jansson, Göteborg.

Biskopen invigde

I december 1952 invigdes församlingshemmet av biskop Bo Giertz. Deltog gjorde församlingens präster, präster som tidigare tjänstgjort samt många andra gäster.

I april 1953 hade man lånat 25 000:- i tillägg till de insamlade medlen på ca 17 000:-. Kollekten vid gudstjänsterna skulle gå till bygget tillika ett bidrag på 5-10 kronor per hushåll och månad.

Föreningen har under åren efter bygget stod klart drivit verksamheten och inköp av inventarier med hjälp av bidrag från kyrkorådet, medlemsavgifter, hyresintäkter och donationer. Donationerna har ofta varit minnesdonationer i samband med att någon av öns befolkning avlidit.

De senaste åren har delar av lokalen disponeras av hemtjänsten.

Men den används också för en rad olika ändamål. Förutom gudstjänster även musikarrangemang, föreningsmöten, allmänna möten och andra sammankomster.

Sedd från utsidan ger lokalen med sin eternitfasad ett oansenligt intryck. Men insidan är varm, välkomnande och mycket välordnad.

Det mycket vackra fönstret på gaveln är som en spegel av öns själ.

Skolan/Affären

1851 började den ambulerande skolan i Öckerö socken. Då fick barnen undervisning i hemmen. Läraren hette Wahlgren och undervisade på alla nordöarna.

Sitt första skolhus fick Hyppeln 1863 och låg på Kvibackevägen lite norr om den nuvarande byggnaden.

Runt sekelskiftet byggdes en ny skola. Denna var placerad där den nuvarande affärsbyggnaden ligger. Det var en liten byggnad med ett klassrum samt rum och kök där lärarinnan bodde. 

Klara Kristensson, syster till den förra lärarinnan var den som först bodde här. Hon kom att sätta sin prägel på hela ön och stannade i över 40 år. Klara var strängt religiös och mycket noga med kristendomsundervisningen. Detta fick till följd att när barnen från Hyppeln skulle konfirmeras var de bland de duktigaste i hela socknen.

Vid denna tid gick barnen i skolan varannan dag, de stora barnen gick ena dagen, de mindre nästa. Det var ont om  skolmaterial. Det berättas att barnen fick göra skrivböcker av papperspåsar. Eldningen i skolans kokskamin och rengöringen av utedasset fick barnen turas om att sköta.

1931 byggdes skolan om och gjordes större och fick värmeledningar. Fortfarande fanns dock bara ett klassrum.

Hyppeln hade på grund av så få barn s.k. B-3 form med intagning varannat år. Det sista året och nästföljande år gick barnen på fortsättningsskola på Rörö. Pojkarna läste navigation och flickorna fick undervisning i syslöjd och hushållskunskap.

1954 fanns det över 25 barn i skolan. För första gången i öns historia fanns två lärare. Första klass fick en egen lärare och undervisningen skedde i församlingshemmets lilla sal.

1958 byggdes det en liten slöjdbod, nuvarande post och hamnkontor. I den boden undervisades pojkarna i träslöjd.

1981 renoverades skolan och byggdes till så att det blev två klassrum samt plats för förskolan. I samband med detta ändrades skolformen till B-2 form med intagning varje år. Äntligen fick alla barn börja skolan vid 7 års ålder.

2003 lades skolan ner. Hamnen köpte byggnaden. När Jackes ICA affär nere i hamnen slog igen, öppnade Eivor Olsson och Margreth Johansson affär i huset. Efter att de stängde 2016 har det varit olika driftare av affären. Sedan 2021 drivs den som ett kooperativ.

I flertalet år drev Gunnela Sjöström sin frisersalong Måzart i en separat del av byggnaden. Det har också funnits läkarmottagning och bibliotek i lokalen med ingång från norr.

Översta våningen är idag en lägenhet som hyrs av privatpersoner.

Hyr på Hyppeln – här hittar du stugor, bodar och lägenheter

Letar du efter en möjlighet att leva som en höpplare, några dagar, veckor eller år? Vi har samlat ihop alternativen.