Så får de politikernas uppmärksamhet

Hyppelns ö-råd är ett nav för det mesta som rör öns framtidsmöjligheter. En viktig uppgift är att få politiker och myndigheter att lyssna och förstå skärgårdssamhällets behov. Bilden ovan är från valdebatten i HIK:s klubblokal 2022.

Våren 2023 är Hyppelns ö-råd, även kallad Samhällsföreningen, inne i slutfasen av ett omfattande projekt för att förverkliga visionen om bevara ett levande skärgårdssamhället året runt. Det sker i tätt samarbete med öns övriga föreningar, inom ramen för Västra Götalandsregionens program Hållbara platser, och får även ekonomiskt stöd från Öckerö kommun.

Sex områden är i fokus:

  • Skapa möjlighet för fler att bo och verka året runt.
  • Bibehållen service året runt.
  • Kommunikation och marknadsföring.
  • Nordöarnas samverkan avseende färjetrafiken.
  • Utveckling av en hållbar besöksnäring.
  • Utveckling av samverkan med kommunens förvaltningar.

Ett utvecklingsråd har bildats där Samhällsföreningen, Hyppelns IK, kooperativet Hökeriet och Fiskehamnsföreningen arbetar tätt tillsammans.

När projektet startades hölls ett stormöte i HIK-lokalen som var fylld med engagerade Höpplare med åsikter om vad som behöver göras. Mängder med kreativa förslag diskuterades. Totalt kom 83 konkreta idéer in under mötet. Det blev en gedigen grund att bygga vidare på.

Samhällsföreningen driver även många andra frågor. Inte minst viktigt är opinionsbildningen i frågor som rör samhällets viktigaste infrastruktur. Tillsammans med ö-råden på grannöarna Rörö och Källö-Knippla har man täta kontakter med bland annat Trafikverkets färjerederi, Öckerö kommun, Västra Götalandsregionen och intresseorganisationen Skärgårdarnas Riksförbund.

Fungerande kommunikationer med bättre möjligheter att ta sig till och från jobb, skola och aktiviteter är en högt prioriterad fråga. Den har också stor betydelse för möjligheterna för barnfamiljer att etablera sig året runt på öarna i Göteborgs norra skärgård.

Nyöppningen av Mätstation 5, kallad Fortet, på öns högsta topp Storevale är ett resultat av långt och enträget arbete i Samhällsföreningens regi. Vägen upp till toppen, den stora utsiktsaltanen samt öppningen och inredningen av militärmuseet drivs inom ramen för EU:s program för landsbygdsutveckling. Projektet krävde envishet och stora arbetsinsatser under flera år, innan det omfattande praktiska arbetet kunde starta 2021.

Nere vid den lilla båthamnen Viga skapas nu en aktivitetsplats för barn och vuxna. Det blir en ny samlingsplats för lek, spel och krabbfiske, med bänkar och bord. Invigningen är planerad till 1 maj 2023.

Men föreningens arbete handlar också om att driva på i frågor som rör vardagen både för öns invånare i lågsäsong och för besökare i högsäsong. Det kan handla om att envist trycka på för att vägarna ska få ny asfalt, att slingan ska skötas och få nytt grus eller att den kommunala badplatsen vid Sandtången ska underhållas och rensas från växter och gammal tång.

Varje vår brukar Samhällsföreningen även arrangera städdagar, då öns invånare ger sig ut och samla ihop plast och annat skräp som flutit iland längs stränderna.

Betala medlemsavgiften:

Det är mycket på gång och det mesta kostar pengar. Medlemmarnas bidrag är viktiga eftersom övriga stöd är minimala. Glöm därför inte att betala medlemsavgiften som är 100 kronor per person och år. Ett extra frivilligt belopp är också mycket välkommet.

Använd QR koden eller betala till konto 8105-9934 407 337-5 i Swedbank.

Ö-rådets styrelse

Ordförande: Marie-Louise Ljung, kassör: Eva Karlsson, sekreterare: Marcel Larsson, ledamöter: Arne Johansson, Inge Ljung, Tommy Karlsson, Fredrik Hansson.

Revisor: Frida Johansson.

Kontakt: hyppeln.samhallsforening@gmail.com

Bilden är från Fortets invigning i augusti 2022