Livet på ön

Livet på ön

På Hyppeln finns flera föreningar som arbetar för öns utveckling – och för ett generationsöverskridande generöst och spännande socialt liv.

”Axlarna sjunker ner. All stress försvinner. Jag blir alldeles lugn”. Så beskriver en av de nya Höpplarna, en av dem som blivit bofast på senare år, känslan när man kommer hem till ön.

Det finns många andra sätt att beskriva det också. Det är en annan känsla när kulingen piskar på i november, havet slungar våg efter våg mot klipporna på västsidan och regnet är en mörk vägg som man måste slå sig igenom.

Naturens snabba växlingar har format generation efter generation på den västra utposten i Göteborgsregionens skärgård. Här finns människor som lever mycket nära havet och dess utmaningar. Starka, kloka, egensinniga men välkomnande människor – med en stor stolthet över sin vilda, vackra, fantastiska ö. Och de samarbetar för att städa, fixa, utveckla och förbättra sitt samhälle.