Fortet under kriget

Minnet av kriget lever kvar

I april 1940 drabbade brittiska och tyska marina styrkor samman nära inpå den svenska kusten. Rekryterna på Hyppelns högsta topp Storevale kunde bevittna ett fasansfullt sjöslag med tusentals döda.

Händelsen och många ögonvittnesskildringar från krigsåren finns berättade i hembygdsarbetet ”Hyppeln – en del av öns historia”, gjort av Siv Claesson, Norma Karlsson, Hjördis Hansson och Rune Hansson.

I kustartilleriets befästning på Storevale var ett tiotal inkallade grabbar förlagda. ”Fortet”, som det kallades i folkmun, var bestyckat med kulsprutestationer för närförsvar. Uppgiften var att observera händelserna på havet, och fungera som eldledningscentral för försvaret av Göteborg.

Anläggningen blev också en viktig del av Hyppelns identitet. Den stängdes år 2000 och förseglades. Men fortet på Hyppeln är fortfarande en del av svensk militärhistoria, och ett intressant ställe att besöka av flera skäl.

Augusti 2022 återinvigdes anläggningen. Nu som museum.

Boka gruppvisning

Marcel Larsson och Arne Johansson arrangerar gruppvisningar av Fortet på Hyppelns topp.

Boka på telefon 0705-313810 eller 0722-424989