Träna på Hyppeln

Hyppelns IK har fina faciliteter för såväl träning som kalas – och andra större sammankomster. De är tillgängliga för medlemmarna, men också för uthyrning.

Fotbollsplanen, klubbhuset med välutrustat restaurangkök, bastu och övernattningsmöjligheter för gästande föreningars träningsläger. Läs mer om hur du bokar in dig här.

Hyppelns idrottsklubb erbjuder alla klubbmedlemmar möjligheten att nyttja klubblokalen för träning i den mån den är ledig. Till exempel innebandy och pingis. 

Fotbollsplanen kan även nyttjas för lek och spel på egen hand både av medlemmar, övriga boende eller besökande på öns i den mån den inte är uthyrd. 

Alla som vill kan använda HIK:s utrustning för utomhuslek och spel. Kubb, brännbollsset, fotbollar med mera ligger i den nybyggda lådan vid planen/caféet.

Utegym planeras

Våren 2023 räknar HIK med att bygga ett utegym vid fotbollsplanen. Men i framtidsplanerna ligger också att, med hjälp av sökta anslag, köpa in utrustning för styrke- och cirkelträning inomhus under vinterhalvåret. Där ska medlemmarnas kunna träna både i grupp och på egen hand.

Under fyra veckor sommaren 2022 arrangerades en mycket uppskattad cirkelträning på fotbollsplanen i samarbete med Cecilia Nicoletti. Det hoppas HIK ska bli ett återkommande evenemang.

Många utnyttjar också möjligheten att motionera på den vackra och kuperade slingan runt ön.