Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Fri entré: Kristina från Duvemåla

Missa inte konsertversionen av Kristina från Duvemåla. Hyppelns församlingshem. Lördagen 20 januari klockan 15.00. Det är fri entré till konserten. Medverkanden: Malin Bryngelsson, Lena Bäcklund, Johanna Askeroth, Martin Wassenius, William Wassenius, Magnus Wassenius och Daniel Brattgård.

Få all information om den nya sophämtningen

Vi börjar årsmötet för HIK och Samhällsföreningen kl 14 med information från Kretsloppchefen Stefan Samuelsson, Öckerö kommun. Informationen gäller de nya EU-reglerna som gäller för sophantering. Dessa regler kommer att påverka öns invånare genom att fler kärl vid våra fastigheter kommer att sättas ut.

Strandstädning med korvgrillning

Den traditionsenliga strandstädningen äger rum även i år! Kom och hjälp till att att göra vår ö finare efter vinterns stormar! Vi bjuder på korv. Samling vid toaletten på Sandtången. Medtag gärna kratta eller annat användbart redskap! Väl mött!

Årsmöte Hökargården

Årsstämma 2024 Hökargården Dagordning §1 Hökargårdens Ordförande öppnar årsmötet §2 Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare §3 Upprättande och godkännande av röstlängd §4 Val av två justeringsmän §5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad §6 Godkänna förslag till dagordning §7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §8 Beslut angående a) Fastställelse av resultaträkning […]

Allmän visning av Fortet

Fortet på Hyppeln öppnar dörrarna för allmän visning. Missa inte möjligheten att titta in i ett stycke svensk militärhistoria.

Indisk afton

Restaurang Stora Oset arrangerar indisk afton. Förrätt och två alternativa varmrätter, varav en är vegetarisk, samt tillbehör. Stora Osets öppettider finns på hemsidan www.storaoset.se

”Pedda” tillbaka på Stora Oset

Äntligen är det dags för Leif ”Pedda” Pedersen igen. Onsdagen 10/7 kommer "Pedda" och fyller restaurangen med sång, musik och god stämning. Med "Pedda" i huset har taket en benägenhet att lyfta. Ta gärna en titt på vår video från besöket förra året! Och se till att boka ditt bord i god tid! Ring 031 […]