Fortet på Hyppeln öppnar för föranmälda besök

Återinvigningen av ”Fortet” på Hyppeln blev en välbesökt folkfest ­– med ärtsoppa, pannkakor, guidning och uppvaktning från både Försvarsmakten och Öckerö kommun. Nu förbereder sig eldsjälarna bakom projektet på att ta emot föranmälda gruppbesök.

Dagarna efter invigningen är Arne Johansson, Marcel Larsson, Matz Rosenqvist, Eva Karlsson, och många fler eldsjälar, tagna av det kom så många besökare. Och lite utmattade efter maratonloppet som det har varit att ställa allt i ordning inför evenemanget.

Men det finns inte så mycket tid för vila. Byggnationerna på platsen måste fortsätta. Insamlingen av föremål till muséet likaså. Och så gäller det att ta hand om det stora intresset för platsen som blev tydligt i samband med invigningen.

– Alla kan alltid njuta av utsikten från den stora altanen. Men under hösten och vintern kommer vi inte att ha bergrummen öppna på bestämda tider. Däremot kan vi ordna föranmälda gruppbesök med minst fem deltagare, säger Marcel Larsson

Är du och dina vänner intresserade av att ta del av historien om Försvarsmaktens Mätstation nr 5 på Hyppeln går det bra att kontakta Arne Johansson på 0722-42 49 89 eller Marcel Larsson på 0705-31 38 10.

Utsikten från den nybyggda altanen är spektakulär. Det är en av kommunens högsta punkter. Från mätstationen är det fri sikt över Västerhavet. Härifrån ställdes siktet in för artilleriet på Björkö. En del av den tekniska utrustningen som användes då är återställd.

Arne och Marcel har mycket att berätta om vilken roll ”Fortet” spelade under de mer än 60 år anläggningen var i drift.

Men den gamla bunkern på Hyppeln är viktig också för dagens militär. Det berättade överstelöjtnant Mats Afzelius från ledningen för Älvsborgs amfibieregemente när han deltog i återinvigningen.

– Den anläggning som vi inviger nu är en av ett fåtal på västkusten som har återställts, där vi kan gå in och titta på hur man arbetade med försvaret av den svenska kusten och Göteborgsområdet. Vi från Försvarsmakten kommer att komma hit med våra yngre befäl och känna och titta på det historiska arvet, och se vart vi ska gå vidare, säger Mats Afzelius.

I filmen från invigningen 20 augusti 2022 möter du både honom och de militärer som var med på den tiden mätstationen var i drift.