Hökeriet gör ett omtag

Efter andra verksamhetsåret kommer kooperativet Hökeriet på Hyppeln behöva räkna in en rejäl förlust. Intäkterna från butiken och caféet har inte levt upp till budget. Nu behöver föreningen göra ett omtag och vänder sig därför till Hypplarna med två frågor.

En obemannad butik, vintertid och delar av dagen under högsäsong. Det kan bli en lösning för att få verksamheten att gå runt från och med sommaren 2023.

Det berättade Hökeriets styrelse under ett informationsmöte i Församlingshemmet 10 december.

Butik med självservice, där man loggar in med bank-ID, är en av de idéer som styrelsen kommer att diskutera. Det finns också ett konkret förslag på ett sådant upplägg från en franchisekedja. Men många frågetecken kvarstår att räta ut innan ett beslut kan fattas.

Bland annat vill Hökeriet ta reda på hur ansvarsfördelningen skulle se ut om butiken och caféet bemannas när efterfrågan är som störst. Och hur caféets sociala funktion skulle kunna garanteras.

Två frågor att svara på

På informationsmötet ställde styrelsens två frågor till Hypplarna för att bredda beslutsunderlaget:

  1. Hur vill ni att affären och caféet ska vara, vilken roll ska verksamheten spela på Hyppeln?
  2. Är fler beredda att ställa upp med frivilliga och ideella arbetsinsatser för att få ner kostnaderna?

Under 2022 har Hökeriet hållit en hög servicegrad med generösa öppettider. Men det har också inneburit för stora utgifter i form av personalkostnader. Det var en av fyra övergripande förklaringar till förlusterna som styrelsens ordförande Stefan Rundéus lämnade vid informationsmötet.

Priserna hängde inte med

Samtidigt drabbades all handel av skenande kostnadsökningar och höjda inköpspriser på grund av inflationen. Hökeriet lyckades inte hantera detta genom snabba priskorrigeringar gentemot kunderna. Därför försämrades marginalerna kraftigt.

Styrelsen tar på sig ansvar både för risktagandet i bemanningen och att prissättningen inte hängt med. Men man ser också att schemaläggningen av frivilligarbetet skulle kunna gjorts bättre.

– Vi har inte fått till ett bra frivilligschema, sa Stefan Rundéus.

– Min uppfattning är ändå att det finns tillräckligt många frivilliga som vill bidra med olika typer av insatser. Vi har bara inte lyckats organisera det.

Kunderna kan påverka

Dessa tre områden kan kooperativet påverka själv. Med trimmade kostnader, något högre priser och organisatoriska förändringar skulle lönsamheten förbättras.

Men ett fjärde problem ligger utanför kooperativets förmåga. Det kan bara kunderna lösa – om de vill ha kvar en affär på ön.

Hypplarna skulle behöva handla mer i sin egen affär ­– i varje fall om den ska finnas tillgänglig även utanför högsäsongen och de lönsamma sommarmånaderna.

Fler kunder, som handlar lite fler varor och lite oftare, skulle förbättra de ekonomiska förutsättningarna.

Men ett kooperativ är också beroende av engagerade medlemmar. Det är själva grunden för den denna driftsform.

Första verksamhetsåret levde Hökeriet på djupt engagemang och stor entusiasm hos människor som ville skapa något riktigt bra för ön.

Glöden falnade

Först lade många frivilliga ner ett hårt arbete på att etablera kooperativet som organisation och bygga om och inreda lokalen. Sedan vidtog arbetet med den dagliga driften. Många gratisarbetstimmar lades på många olika områden. Allt från medlemshantering, ekonomi, marknadsföring, kontakter med leverantörer, inköp, uppackning av varor och arbetsledning av den anställda personalen – till bakning, smörgåsproduktion och städning.

Andra året har vardagen varit tuffare. Tröttheten har infunnit sig, och glöden har falnat. Därför var det en något stukad styrelse som kallade till informationsmötet. Men ambitionen att hantera svårigheterna och skapa förutsättningar för en fortsättning finns ändå kvar.

Många idéer från mötet

Hökeriet fyller flera funktioner. En fungerande och välsorterad affär är livsviktig för gästhamnen. Tillsammans med caféet spelar den också en viktig social roll på ön. Tisdagseftermiddagarna med kaffe och hembakt har blivit uppskattade.

Vid informationsmötet kom det flera inspel om nya intäktsmöjligheter, mer kostnadsrationell verksamhet och vassare marknadsföring. Det är idéer som kooperativets styrelse tar med sig.

Samtidigt försöker Hamnföreningen och kooperativet fördjupa sitt samarbete på styrelsenivå. Båda föreningarna har samma intresse av att rädda kvar verksamheten.