Så här utvecklas de tio öarna just nu

Öckerö kommun har haft ö-samråd mellan den politiska ledningen, kommunens tjänstemän och företrädare för ö-råden. Här hittar du protokollet, där alla tio öarna redogör för läget just nu och framtidsplanerna. Här hittar du också den inventering av nödvattenbrunnar som kommunen har gjort och Svensk Kraftnäts bedömning av energiförsörjningen under vintern.