Hamnen kallar till arbetsdagar våren 2024

Vårens arbetslördagar äger rum 20 och 27 april. 

Vi börjar som vanligt kl 09.00 och håller på till 15.00 med avbrott för macka o kaffe vid 12 tiden o grillen tänds efter kl 15.00 säger hamnens styrelseordförande Marthe Vakoufari.

Hamnen behöver fler frivilliga som kan tänka sig göra en insats vid behov

Vi hinner inte med allt under våra arbetsdagar. Tillgången på resurser i form av frivilliga insatser har minskat med åren vilket på sikt innebär att föreningen måste köpa in olika tjänster, som i sista änden ger högre kostnader för våra båt och arrendeplatser. Styrelsen inser att alla arbeten inte går att utföra på frivillig basis och det är inte heller tanken, utan uppmaningen riktar sig mer mot de arbeten som kan utföras på ett enkelt sätt.

Föreningen kan heller inte höja gästhamnsavgifterna hur mycket som helst då vi är styrda av hur de andra hamnarna i närområdet agerar. Styrelsen återkommer med en lista där ni kan lägga in namn o kontaktuppgifter och ev tillgänglighet.