Sista chansen att ta bort vagnar och skrot

Hamnens styrelse bjuder in medlemmarna till vårens arbetslördagar. Det bli 15 och 22 april. Samtidigt uppmanar man, en sista gång, alla som förvarar oanvända båtvagnar och annat material på hamnens område att ta hand om sina föremål. Annars skrotas dessa 22 april. Det införs också fasta dagar för sjösättning.

Vårens arbetslördagar äger rum 15 och 22 april. Det meddelar hamnföreningens styrelse.

– Vi börjar som vanligt kl 09.00 och håller på till 15.00 med avbrott för grillat eller annat spännande vid 12 tiden, säger hamnens styrelseordförande Janne Borgman.

Samtidigt går styrelsen ut med en sista tydlig uppmaning angående båtvagnar och annat gods/material som finns kvar på Hamnföreningen område:

– Båtvagnar/båtar/material med mera, som inte används och som nu förvaras på föreningens område, ska tas bort av ägaren senast första arbetslördagen den 15 april 2023. Ägare kan få hjälp med traktor på första arbetslördagen, om det är nödvändigt.

Om en vagn/båt/material inte omhändertas av ägare kommer den/det, genom föreningens försorg, att skrotas/bortforslas i samband med sista arbetslördagen den 22 april 2023

Bakgrund

2022 tog föreningen beslut om att inte längre tillåta uppställning av privata båtvagnar/båtar, eller placering av annat material, på hamnens område under säsongen. Det ska vara städat runt bodar och på andra ytor.

Målet med beslutet är att det ska upplevas som städat och snyggt i hamnens område. I ”Viga” kommer även en aktivitetsplats för barn anordnas genom Ö-rådets försorg, och hamnföreningen avser att snygga upp området runt bryggor med mera. Material som är upplagt på norra piren kommer att forslas bort innan säsongen.

Fasta dagar för sjösättning

Styrelsen har även beslutat införa fasta datum för sjösättning och upptagning. Anledningen är att de som sköter traktor och kran ska få en mer planerad tillvaro.

Datum för sjösättning är fastlagda till 29 och 30 april samt 6 och 7 maj.

Båtens placering på uppställningsplatsen kan påverka vilken dag som är lämplig.

Om inte något av dessa datum fungerar går det bra att kontakta någon av kranskötarna direkt, Jonas, Anders eller Mikael.

Styrelsen kan kontaktas på 072-718 66 55.