Utredningen om Nordöleden är klar

Utredningen om Nordöledens framtid är klar. Nu ska Trafikverket presentera tre punkter som man valt att gå vidare med. Samtidigt kommer besked om minskad färjetrafik när Ulrika ska på varv i september.

Utredningen om Nordöleden beställdes av Trafikverket förra året. Resultatet skulle bli en rekommendation till långsiktiga och hållbara åtgärder för Nordöleden. I direktiven fanns fyra huvudspår, bland annat en övergång till enbart persontrafik – eller investeringar i nya moderna bilfärjor.

Spåret med persontrafik sågades tidigt av utredarna, enligt den förhandsinfo Öckerö kommun fick. Kommunens politiska ledning uttryckte också att det var otänkbart. Men frågan har inte avgjorts.

Nu har Trafikverket bjudit in till ett möte för att presentera sin inriktning för driften på Nordöleden. Både på kort och lång sikt. Mötet äger rum 27 mars klockan 10 i kommunhuset. Öckerö kommun och en representant från varje ö-råd är kallade.

Presentationen ska följas av en diskussion om hur man går vidare.

Ö-råden har begärt en träff med kommunstyrelsens presidium före mötet med Trafikverket.

Färre turer när Nordö 3 sätts in

Nu har det även kommit besked om hur färjetrafiken planeras under den tid Ulrika ska vara på varv i Lysekil. I september kommer det en ny turlista för Nordö 3 som gäller när någon av de gula färjorna är borta. Nordö 3 sätts då in för att köra Burö-Hyppeln-Burö. Samma sak även för Rörö och Knippla.

Det innebär färre dagliga turer till och från alla tre öarna.

Nordö 3 tar bara tio bilar av säkerhetsskäl eftersom det måste vara 60 centimeter fritt på sidorna.

Kapaciteten blir alltså kraftigt nedsatt för Hyppelns färjeförbindelser. Detta framfördes av Ö-rådets representanter Marie-Louise Ljung och Eva Karlsson när de, tillsammans med representanter för Knippla och Rörö, träffade företrädare för Färjerederiet 22 februari.

Med på mötet var Andreas Larsson, som är tf sektionschef för Nordöarna. Han hade tagit med sig statistik som visade att Färjerederiet lämnade kvar färre bilar under 2022 jämfört med föregående år. Han betonade också att av totalt.19 035 turer blev bara 37 inställda. Då ingick 12 turer som ställdes in när det brann på Knippla.

Mötet som ska hållas 27 mars med Trafikverket och Öckerö kommun blir sannolikt mycket betydelsefullt för Hyppelns, Rörös och Knipplas framtida kommunikationer.

Vi återkommer med en rapport om utfallet av detta möte.