Spaden i marken för barnen

Nu står Hyppelns Ö-råd i begrepp att ställa i ordning den nya Aktivitetsplatsen i Viga. Alla är välkomna att delta i arbetet 25 mars. Invigningen är planerad till första maj.

Gräsplanen i Viga blir en fin och rolig aktivitetsplats för Hyppelns barn, och för alla barn som är här på besök. Den fina träbåten är redan på plats, men nu påbörjas arbetet med att ställa i ordning allt på ett säkert sätt.

Ö-rådet/Samhällsföreningen bjuder in till att delta i arbetet lördagen 25 mars mellan 10.00 och 14.00. Alla är välkomna och uppmanas att ta med egen spade, kratta och ett gott humör. Ö-rådet bjuder på korv med bröd.

Båten ska säkerhetsförankras och det ska läggas träflis runt omkring. Gropen för studsmattan är grävd, stativen ska förankras och studsmattan sättas på plats.

Markduk och plattor ska läggas ut för spelet 3 i rad och det ska placeras ut bord och bänkar. 

Sedan ska det ordnas med blomsterarrangemang, gräsmatta och lite till.

Samtidig pågår planering för att bygga vindskydd på öns västsida. Det blir enligt Nordens Arks vindskyddsmodell med timrat virke. Öckerö kommun har gett ett positivt förhandsbesked på Ö-rådet/Samhällsföreningens dispensansökan. Nu är bygglovsansökan med ritningar inlämnad.

Ö-rådet/Samhällsföreningen har haft årsmöte där man valt ny styrelse och antagit nya stadgar.

Marie-Louise Ljung valdes till ny ordförande efter Arne Johansson. Du hittar styrelse och stadgar under vinjetten Livet på ön.

Träff med ansvarig politiker

Sjätte mars hade Ö-rådet/Samhällsföreningen besök av Hans Wickström (KD). Hans är ny ordförande för Öckerö kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Då diskuterades flera frågor som har betydelse både för alla som bor på Hyppeln, men också för hur attraktiv ön ska vara för besökare.

Det här är de frågor som Ö-rådet/Samhällsföreningen tog upp med Hans Wickström.

– Årligt underhåll av Sandtången, inklusive höjning av ersättningen.
– Skötsel av slingan, inkluderat påfyllnad av grus.
– Röjning av sly runt slingan.
– Komplettering av kommunens bänkar.
– Bidrag till skyltning av sevärdheter på Hyppeln.

Nästa Ö-samråd hålls 14 mars. Där deltar två representanter från varje Ö-råd i kommunen.