Nyöppning av affären planeras till april

Hökeriets affär och café planerar för en nyöppning under april. Huvudspåret är att inleda ett samarbete med Lilla Landet, som har ett koncept för en obemannad butik, tillgänglig under hela året.

Nu börjar kooperativets planer för Hökeriets tredje år ta form. Förra säsongen blev intäkterna mindre än utgifterna för kooperativet. Nu har styrelsen tagit ett grepp i syfte att vända den ekonomiska utvecklingen – och samtidigt bevara det som varit verkligt positivt.

Under vintern har butiken drivits på sparlåga för att hantera den ekonomiska situationen, men också för att skapa förutsättningar för en nystart.

Detta meddelar kooperativets styrelse i en lägesrapport till befolkningen på Hyppeln.

Samtidigt är styrelsen i full gång med att planera förändringar i syfte att erbjuda en butik både för de många besökarna sommartid och för de boende på ön året runt.

Om allt går som planerat blir det nyöppning av affären på Hyppeln under april månad.

Huvudspåret är ett partnerskap med Lilla Landet. Det är ett företag som planerar att bygga en kedja med obemannade självservicebutiker. Konceptet finns etablerat i Toltorpsdalen och Majorna i Göteborg.

Utbudet anpassas till kundernas behov. För att komma in i butiken används bank-id eller medlemskort. Läs mer om Lilla Landet på företagets hemsida.

Men butiken ska även vara öppen med personal under högsäsongen. Styrelsen för kooperativet som står bakom Hökeriet planerar även att tillsätta en driftansvarig som även ska se till att caféverksamheten kan fortsätta.

Planen förutsätter en del tekniska förändringar i butiken. Det behövs göras mindre investeringar och ombyggnader.

För att allt ska fungera behöver kooperativet också skapa ett bättre fungerande system med frivilliga arbetsinsatser. Under 2022 fungerade det inte tillräckligt bra. Styrelsen hoppas också kunna etablera ett nära samarbete med hamnen för att klara bemanningen under sommaren.