Besök för ett gott åldrande

Under 2023 erbjuder Öckerö kommun ett hembesök för invånare som fyller 80 år i år. Syftet med besöket är att sprida information om aktiviteter, service och stöd för seniorer.

Therese Söderberg arbetar som anhörigsamordnare inom äldreomsorgen i Öckerö kommun. Hon finns till hands för dig som fyller 80 i år och inte har någon annan hjälp från kommunen än eventuellt larm och matleverans till hemmet.

Therese erbjuder sig att göra ”ett informativt och hälsofrämjande hembesök”. Syftet med besöket är att sprida information om aktiviteter, service och stöd för seniorer.  

Mer information om ”Besök för ett gott åldrande” finns på Öckerö kommuns hemsida www.ockero.se/besokgottaldrande