Solnedgång, västsidan Hyppeln

Brev från ordföraren, Hyppelns Samhällsförening

Solnedgång, västsidan Hyppeln

Hyppelns Samhällsförening och lite kort om vad vi åstadkommit under 2023

Samhällsföreningens styrelse har under året bestått av följande personer:

ordförande Marie-Louise Ljung, sekreterare Marcel Larsson, kassör Eva Karlsson

övriga ledamöter, Arne Johansson, Tommy Karlsson, Inge Ljung och Fredrik Hansson

Antalet medlemmar uppgick till 90, varav en del stödmedlemmar. 

Vi har haft två städdagar: våren röjde och plockade vi skräp samt finslipade badstranden och på höstens tog vi ett rejält röjartag i området kring Sandtången.

Leaderprojektet – Aktivitetsplatsen

Styrelsen har arbetat med att skapa en ny Aktivitetsplats i anslutning till hamnen. Vi erhöll 30 000 kr från Leader och lade ner 579 timmar i ideellt arbete. Vi har i efterhand konstaterat att projektet var värt varenda en nerlagd timma eftersom vi fått mycket positiv feedback från invånare och turister. 

Vindskydd

Styrelsenhar arbetat med frågan kring ett Vindskydd på västsidan, en av idéerna som kom upp vid vårt stormöte i VGR projektet ”Hållbara platser” – ”Platsutveckling Hyppeln”. Vi har under året som gått sökt och fått både dispens och bygglov godkänt från kommunen samt erhållit ett sponsorstöd från Göteborgs Ornitologiska Förening. Arbetet kommer att påbörjas med en leverans och helikopterlyft från fotbollsplan under vecka 14. Ansvarig byggledare är Tobias Olsson och allt beräknas vara på plats innan sommaren. 

Fortet

Fortet har haft nio guidade turer och Arne, Marcel och Matz har kontinuerligt fortsatt med att förbättra Fortet genom att öppna upp siktluckor och en reservutgång plus att de har byggt en toalett. De har deltagit vid fyra träffar på Amf4 samt vid en träff på Marstrand, där de kunde återvända till Hyppeln med en lodbasmätare, denna kommer att bli en av årets stora sevärdheter. 

Kommunen

Marie-Louise och Eva har under året närvarat vid 

Kommunens Örådsmöten (2 st) 

Kommundialogsmöten (2 st), initierade av Kommunstyrelsen

Trafikverket och Kommunen (2 st), tillsammans med övriga Nordöar

Fokus på dessa möten är Färjerederiet och de gula färjorna

Vi har ett fortsatt gott samarbete med Kommunen, Rörö och Knippla samt övriga örådsrepresentanter i Öckerö kommun. 

Samhällsföreningen är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF och Bohusläns Skärgårdsråd, BSR, färjegruppen. Vi har ett antal kontinuerliga digitala möten med båda föreningarna varje år.

Styrelsen lägger ner många timmar/år på ideellt arbete för att utveckla, vårda och få Hyppeln att blomstra och förbli den vackra pärlan som Hyppeln är. Vi är en ideell förening som lever på bidrag och framför allt den årliga medlemsavgiften på 100 kr/pp. Vill du bidra, sätt in 100:- till Swedbank konto 8105 9934 407 337-5, märk inbetalningen med namn. Pengarna kommer oss alla till nytta och används enbart till att göra vår Ö än vackrare och mer trivsam att vistas på.

För Hyppelns Samhällsförening

Marie-Louise Ljung, ordförande