Konsert i Församlingshemmet 14/4 kl 15.00

Kjell Bergén kommer och spelar dragspel. Musiken som spelas kommer att vara inspirerad av västkusten samt en del läsarsånger. Sånger som de flesta av oss kan och kan sjunga med i. Roland Hermansson berättar om självupplevda historier som knyter an till musiken.

Väl mött!