Dags att duka bordet för invigning av nya mötesplatsen

Hyppelns hamnförening rivstartar september med grillfest på den nya mötesplatsen i hamnen. Den är ett resultat från ett projekt som finansierats med EU-medel och arbetsinsatser från föreningens medlemmar.

3 september, med start 14.00, har John Johanneson lovat att ställa sig vid det nybyggda smarta grillbordet i Hyppelns gästhamn.

Det kommer att serveras korv och hamburgare på invigningen av den nya mötesplatsen – som etablerats inom ramen för Leader Södra Bohuslän.

Grillbordet, som har konstruerats och byggts av Mathias Andersson, och det nya stora runda matbordet är tänkt att bli en mötesplats för såväl hamnens gäster som för alla andra på Hyppeln.

Grillbordet har plats för flera grillkockar samtidigt och taket skyddar mot eventuellt regn.

Det stora matbordet är byggt av hamnens medlemmar på arbetsdagarna, och är konstruerat för att vara tillgängligt även för personer i rullstol. Sitsarna kan enkelt lyftas bort. 

Idén och ritningarna är hämtade från Dyrön.

– Det här är ytterligare ett inslag i det ansiktslyft Hyppelns gästhamn fått under de senaste åren. Vi satsar mycket på att vara den välkomnande och tillgängliga hamnen i Göteborgs norra skärgård, och har sett en väldigt fin utveckling av besökssiffrorna, säger Marthe Vakoufari, som valdes till ordförande i Hyppelns Fiskehamnsförening vid senaste årsmötet.

Hamnföreningen har fått 30 000 kronor till detta projekt. Lika mycket har lagts in av hamnföreningen i form av arbetade timmar för att konstruera och bygga.

Leader Södra Bohuslän är en organisation som ger stöd till landsbygdsutveckling, där den lokala förankringen och initiativet är förutsättningar.

Leadermetoden bygger på att privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tar fram och sedan följer en lokal utvecklingsstrategi. Detta strategiarbete har gjorts i samarbete mellan de olika föreningarna på Hyppeln, och mötesplatsen i hamnen är en av de prioriterade insatserna man kommit överens om att göra.

Projekten som finansieras av Leader ska passa in på något av dessa fyra områden: besöksnäringen, lokal mat, lokal service eller miljöeffektivisering. Nyttan av projekten ska tillfalla Södra Bohuslän och idéerna måste vara nytänkande, till exempel genom att den skapar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter.

– Varmt välkomna till vår invigning, vi ser mycket fram emot den, säger Marthe Vakoufari.