Färjerederiet hoppas ha nya färjor på plats 2032

Målet är att Nordöledens nya färjor ska vara i drift 2032. Det informerade Trafikverkets färjerederi om vid det senaste mötet med Öckerö kommun och ö-råden på Hyppeln, Rörö och Knippla.

Det kan ta nio, tio år innan Linda, Ulrika och Nordö 3 har ersatts av nya fossilfria färjor. 2032 ska nya eller justerade färjelägen vara klara och det nya tonnaget levererat. Det är i alla fall så den långsiktiga målbilden ser ut, enligt den information som lämnades till kommunen och ö-råden på ett möte 13 september.

Det finns inga planer på att Trafikverket ska ersätta bilfärjorna med färjor för enbart persontrafik. Det klargjorde Camilla Kindström, Färjerederiets nationella planerare för färjor och sjöfart.

Anledningen är att Nordöleden är en förlängning av det statliga vägnätet, och Trafikverkets uppdrag är att köra vägfärja.

Av samma skäl anser Camilla Kindström att det inte är Trafikverkets ansvar att lösa problematiken med långa köer och trängsel under sommaren. Ökad kapacitet på sommaren anses inte ligga inom myndighetens uppdrag, och många färjeleder på andra håll i Sverige har samma situation som Nordöleden.

Det var ett besked som lämnades när ö-råden än en gång föreslog att Nordö 3 skulle sättas in i reguljär trafik under topparna. En möjlighet skulle i så fall vara, enligt Trafikverket, att Öckerö kommun betalar för en extrafärja vid dessa tillfällen.

Kaosbilder visades upp

Vid mötet visades foton från Burö färjeläge med trafikkaos, köer långt upp i backen, bilar parkerade utmed vägkanten och bussar som inte kom fram.

Färjerederiet har tagit emot klagomål under sommaren, men enligt rederiets bedömning fungerar det ändå i stort sett bra när två färjor går hela dagen. Man har noterat att många husbilar åker över, och sedan tillbaka samma dag. Under sommaren har det dock gått att förboka ställplatser både på Hyppeln och Rörö. 

Öckerö kommun kommer nu att titta på möjligheten att skylta med information om att man inte bör ta bilen över till öarna, eftersom det är få parkeringsmöjligheter där. Det är ett förslag som ö-råden tidigare fört fram.

Kan bli två nya parkeringar

Kommunen undersöker också om det är möjligt att anlägga två P-platsområden. Ett på Burö och ett nere vid förskolan på Hälsö. Det berättade kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) vid mötet.

Avsikten är att underlätta, framför allt under sommaren, för turister och andra tillfälliga besökare att lämna bilen.

Även linjemarkeringar och annat ska ses över för att underlätta trafiken.

Det pågår ett arbete med att ta fram statistik för trafikmönstret, där 2023 kan jämföras med föregående år. Jämförelser längre tillbaka är svåra att göra eftersom det då pågick arbeten med färjelägena och turlistorna var anpassade efter detta.

Ö-råden påpekade att enkäterna om hur nöjda kunderna är med servicen (NKI) bör genomföras under normal pendlingstrafik, det vill säga inte under turistsäsongen.

Ö-råden tog också möjligheten att diskutera tidtabellen och eventuella förbättringsmöjligheter. Problemet med att Västtrafiks bussar har en tidtabell som inte stämmer med färjornas turlista kommer att tas upp i möten mellan Färjerederiet, kommunen och Västtrafik.

”Kort tid i Trafikverkets värld”

Nästa tillfälle till samma direkta dialog med Färjerederiets ledning blir i april 2024. Då kommer Öckerö kommun att kalla till ett nytt möte.

Dialogen fungerar bra, så till vida att Trafikverket och Färjerederiet lyssnar och antecknar vad ö-råden säger, tycker Marie-Louise Ljung, ordförande i Hyppelns Samhällsförening/ö-råd.

– Men det är mycket svårt att veta hur våra synpunkter vägs in i deras långsiktiga planering. I Trafikverkets värld är 2032 en mycket kort tid för att ta fram fossilfria färjor och nya och ombyggda färjelägen. Men så är det ju inte för oss som lever och bor på Nordöarna. Färjorna är gamla och det är alla medvetna om. 

Och när det gäller den kortsiktiga planeringen upplever hon att det är svårt att få gehör.

– Deras lösningar på de kortsiktiga problemen läggs ofta på kommunen, till exempel med fler parkeringsplatser, skyltning och extraturer.