Ingen förändring på Nordöleden i närtid

Två konsulter jobbade flera månader på Trafikverkets uppdrag med att genomlysa hur trafiken på Nordöleden ska säkras. En 75 sidor tjock rapport och fyra prioriterade alternativ lades på Trafikverkets bord. Resultatet blev ett beslut om att tills vidare fortsätta som om inget hänt. 

Nu har Trafikverket och dess färjerederi presenterat sina slutsatser från konsultrapporten som beställdes förra våren. Vid ett möte med Öckerö kommun, dit ö-råden på Knippla, Rörö och Hyppeln var kallade, presenterades redan beslutade åtgärder på kort och lång sikt:

  • Man ska fortsätta med de färjor som man redan har, och tillsammans med kommunen försöka få fler att lämna bilen och åka som gångtrafikanter.
  • För en långsiktig lösning vill Trafikverket investera i nya färjor.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) är nöjd med beskeden. Han tolkar dem som att Trafikverket har insett att det inte är möjligt att ersätta bilfärjorna med passagerarfärjor, och att man tagit beslut om att inleda en process för att beställa nya färjor med större kapacitet.

– För min del är det precis det här som vi ville höra. Att man satsar på nya färjor och att man avskriver de här tankarna på enbart passagerartrafik till Burö. Det finns redan tillräckligt med passagerarkapacitet på färjorna. Det är inte det som är problemet, säger Jan Utbult.

Växande frustration

Men det är slutsatser som ö-råden inte delar. Där växer i stället frustrationen.

– Det är ingen lösning på den nuvarande situationen, där Nordö 3 sätts in som reservfärja vid tekniska fel eller när någon av gula färjorna ska in på varv. Och det löser inte de svårigheter som de bristfälliga färjeförbindelserna innebär för alla som bor stadigvarande på öarna, säger Marie-Louise Ljung, ordförande i Hyppelns ö-råd.

– Det kommer fortfarande vara lika besvärligt för barnfamiljer att ta sig till fritidsaktiviteter och för pendlare som behöver ta sig till jobbet. Den frågan måste lösas utan dröjsmål.

Hon förstår inte heller hur Öckerö kommun kan låta sig nöja med beskedet om att Trafikverket ska satsa på nya färjor – utan att säga när.

– Det finns ingen tidplan i det beskedet. Vi vet inte när planeringen inleds, hur lång tid den kommer att ta och hur lång leveranstiden blir. Vi vet inte ens om en sådan investering kommer att prioriteras i Trafikverkets budget. Det kan mycket väl ligga tiotals år framåt i tiden, säger Marie-Louise Ljung.

”Känsligt för störningar”

Hyppeln.com har frågat Jan Utbult när han bedömer att de nya färjorna kan vara på plats:

– Det är nästa fråga. Den måste de kunna svara på inom en inte allt för avlägsen framtid när de börjar med processen, säger han.

Har de inte sagt hur tidsplanen ser ut?

– Nej, det vet de nog inte själva nu. Som jag förstått det är det så snart som möjligt.

I sin rapport noterar utredarna från konsultföretaget att ”systemet i sin nuvarande form är för känsligt för störningar”, samt att de nuvarande färjorna närmar sig slutet på sin tekniska livslängd.

Ett investeringsbehov i ombyggda eller nybyggda färjor uppstår inom de närmaste åren – även om dagens trafiksystem skulle behållas.

Men det finns anledning att tro att det är en process som kan dra ut på tiden. Förutom budgetfrågan är det också en fråga om avgörande strategiska teknikval som kräver utredningar och omfattande beslutsunderlag.

Del av grön omställning

Trafikverkets färjerederi beskriver de stora nationella investeringsbehoven och teknikutmaningarna i sin Vision 45 – med mål och metoder för rederiets gröna omställning.

Lågbudgetvarianten är att nybyggda färjor anpassas till de befintliga färjelägena, konstaterar konsulterna. Den dyrare varianten, med även nya anpassade färjelägen, skapar större flexibilitet och kapacitet.

Hyppelns och Knipplas färjelägen anpassades i samband med renoveringen för att kunna breddas och användas till bredare färjor. Men Burö och Rörö färjelägen än inte konstruerade för detta.

Eftersom det kommer att hända mycket på det tekniska området de närmaste åren bör alternativen med nya färjelägen utredas djupare, skriver Techocean i sin rapport.

Konkret förslag på kort sikt

Men oavsett vad Trafikverket kommer fram till för framtida lösning kvarstår de problem som befolkningen på Knippla, Rörö och Hyppeln upplever med dagens trafiklösning – och som man under många år har påpekat för Trafikverket och för politiker på såväl lokal, som regional och nationell nivå.

Konsulterna från Techocean bekräftar problemen och skriver att Nordöleden bör ha tillgång till tre likvärdiga färjor. Nordö 3 bör ersättas som reservfärja eftersom den har otillräcklig kapacitet.

De lämnar även ett konkret förslag för att lösa situationen på kort sikt. Trafikverkets färja Svea lämpar sig för att byggas om för detta ändamål.

– Det har Trafikverket sagt nej till, säger Jan Utbult.

– Som jag förstår det är Svea lika gammal som Nordö 3, och att lägga massa pengar på att bygga om den är inte aktuellt. Då satsar man hellre de pengarna på nya färjor.

Utredarna avråder från att göra om leden till passagerartrafik och godsfärja. Stora investeringsbehov i parkeringar gör att den ekonomiska kalkylen blir för dålig. Ö-rådens och kommunens argument mot en sådan lösning tycks ha fått fäste. Utredarna konstaterar bland annat att fastigheterna på öarna är att betrakta som knutna till det allmänna vägnätet.

Det betyder i klartext att Trafikverket har skyldighet att upprätthålla en färjeled för biltrafik. Och om det ska sättas in passagerarfärjor på en annan sträckning än Nordöleden är det inte statliga Trafikverket som kan vara huvudman.

Nytt möte i september

I mitten av september hålls ett uppföljande möte med kommunen och Trafikverket. Då hoppas ö-råden att Trafikverket ska återkomma med en precisering av sin tidshorisont för nya färjor.  Men förväntningar är inte så höga, enligt ­Marie Johansson, ordförande i ö-rådet på Rörö:

– Vi vill ha mer svart på vitt vad gäller nybyggnadsplanerna. Om dessa ligger inom en närmare framtid än vad vi tror kan jag förstå att man inte lägger så mycket krut på det korta perspektivet, men om så inte är fallet så måste det läggas mer resurser på den kortsiktiga lösningen.

Tomas Hafstrand, ordförande för Knipplas ö-råd, tycker att det är anmärkningsvärt att Öckerö kommun inte tydligare markerar vilka ökade problem det nuvarande trafiksystemet kommer att leda till under de närmaste åren.

– Vi ser redan nu ett ökat antal tekniska haverier på leden och långa varvsbesök. Det skapar en ökad osäkerhet för oss fastboende och för dem som kan tänka sig att bosätta sig på Hyppeln, Rörö eller Knippla, säger han.

– Hur den samhällsekonomiska kalkylen kan visa att det inte är lönsamt att bygga om Svea är minst sagt besynnerligt.