Grillplatsen är Hyppelns senaste EU-tillskott

Hamnens ordförande Marthe Vakoufari klippte det röda bandet, och förklarade den nya samlingsplatsen invigd. Sedan startade grillkalaset. Projektet är det senaste exemplet på vad som kan åstadkommas med bra idéer, väl genomarbetade projektansökningar – och mycket eget arbete.

Det gick åt ett drygt hundratal hamburgare när Hôpplare och besökare i gästhamnen invigde den nya samlingsplatsen. Den specialbyggda grillvagnen med tak har hög kapacitet, och det nya ”Dyröbordet” rymmer många.

Så det blev ett trevligt kalas som start på september i Hyppelns gästhamn.

Det stora bordet och grillvagnen är det senaste tillskottet till hamnens serviceutbud, och en av flera uppskattade nyheter i år som gör Hyppeln ännu mer attraktivt som besöksmål.

Tidigare har Samhällsföreningen anlagt en ny aktivitetsplats för barn, med ett piratskepp och en studsmatta som gått varm under hela sommaren.

Och Hyppelns IK har anskaffat träningsredskap och kan nu erbjuda möjligheter att gymma i klubblokalen. 

Gemensamt för alla tre nyheterna är att de har kunnat finansierats med EU-medel genom Leader Södra Bohuslän, som är en organisation som ger stöd till landsbygdsutveckling.

Den lokala förankringen och initiativet är förutsättningar. Varje bidragskrona förutsätter lika stort värde i form eget arbete av medlemmarna i Hyppelns föreningar.

Leader har även del Hyppelns stora nya besöksattraktion, Fortet på Storevale, med vägen upp till toppen och den fantastiska utsiktsaltanen.

Allt är också ett resultat av ett organiserat arbete med att identifiera behov och idéer som kan bidra till att stärka det levande skärgårdssamhället i Öckerö kommun och hela södra Bohuslän.

Leaderfinansiering förutsätter samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor. Projekten ska stärka besöksnäringen, produktionen av lokal mat, utbudet av lokal service eller bidra till miljöeffektivisering. 

Pengarna kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – och är därmed en effekt av Sveriges EU-medlemskap.